"ਜਗਮੋਹਣ" ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ...ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ

Randhawa ji

Member
ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਘੜਿਆ ਕਰ , ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਸ ਵਫਾ ਕਰਿਆ ਕਰ

ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਂ ਨਾਂ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਸੁਣ ,ਪਾਠ ਕਰਕੇ "ਜਗਮੋਹਣ" ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ...
 
Top