ਦੁਨਿਯਾਂ ਮੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਉੰਮੀਦ ਮਤ ਰਖਨਾ...ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ

Randhawa ji

ਨਾ ਲਿਆ ਕ&#2608
ਦੁਨਿਯਾਂ ਮੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਉੰਮੀਦ ਮਤ ਰਖਨਾ ਕ੍ਯੋਕਿ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਕਿਸੀ ਭਰਮ ਮੇ ਰਖਨੇ ਸੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀਯਾ ਜਾਯੇ...
 
Top