ਪਛਾਣ

ਲੌਕ ਬਦਲੇ ਲੰਗਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ...
ਖੌਰੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਤੂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ..
ਦਿਲਾਂ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ...
ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੂ ਗਵਾਂ ਚਲਿਆ ....:sad
 
Top