ਸਿਰਫ ਤੁਮ ..!!

JUGGY D

BACK TO BASIC
ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇਨਾ ,

ਪਲ ਪਲ ਨਹੀ ਤੋ ਏਕ ਬਾਰ ਕਰ ਲੇਨਾ ,

ਆਪਕੇ ਦੋਸਤ ਹੋਗੇਂ ਹਾਜਰ ,

ਹਾਮਰੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਏਕ ਹੇਂ ,

ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੇਨਾ ......:pop
 
Top