ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ ,.. ਰੰਧਾਵਾ

Randhawa ji

ਨਾ ਲਿਆ ਕ&#2608
ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ ,
ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਧੜਕਨਾ ਵਿਚਲੀ ਰਵਾਨੀ ਏ ,
ਇਹ ਲਿਖਤ ਉਂਝ ਚੰਦ ਅੱਖਰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਪਰ,
ਇਸ ਲਿਖਤ ਪਿਛੇ "ਜਗਮੋਹਣ" ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਏ ...


 
Top