ਕਿਤਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਛਲ ਰਹੇ ਨੇ,

ਕਿਤਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਛਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦੀ,
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,

 
Top