ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ

preet_singh

a¯n¯i¯m¯a¯l¯_¯l¯o¯v¯e¯r¯
"ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ
ਕੀਸਮਤ
ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,___
ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ

ਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨਾ,
ਹਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,:ks


behalf of my frnd:-paramjeet kaur:kik
 
Top