ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ &#

ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ,ਅਸਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਲ ਜਦ,ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,
ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸੇ,
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ,
 

Lakhi Sokhi

Roop Singh
Re: ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖ&#2631

deep thought..good one
 

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
Re: ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖ&#2631

nice one.....
 
Re: ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖ&#2631

nice..........
 

Boozer

Elite
Re: ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖ&#2631

siraa
 
Top