ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ

jinder143

cheerey wala
ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ....
ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ......:sadstory
 
Top