ਔਖੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ

jinder143

cheerey wala
ਔਖੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿਣੇ ਰੱਬਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੀ...
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੀ :sad
 
Top