ਅਸੀ ਕੀਤੀਆ ਦੁਆਵਾ*****

Lakhvir Khalyan

ਯਾਰਾਂde ਯ&#262


ਅਸੀ ਕੀਤੀਆ ਦੁਆਵਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਇਸਕ ਨੂੰ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ
ਉਹ ਦਾਗ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀ ਮਿਟਦੇ ਅਸੀ ਹੰਝੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ..
ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ
 
Top