ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ

  • Thread starter userid97899
  • Start date
  • Replies 3
  • Views 897
U

userid97899

Guest
ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,ਬੰਦਾ ਇਕੋ ਦਰ ਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,

ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾ ਕਿਸਮਤ ਹੈ,ਇੱਜਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਚ ਮਜਾ ਬਡ਼ਾ,ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,
 
Top