ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ,

Sunny saab

Member
ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ |

ਜੋ ਫੜਾਏ ਸੀ ਤੂੰ ਰੁੱਗ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ,
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਚ’ ਫੜੇ ਨੇ |

ਜੋ ਕਹਿਦੇਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀ ਮੁੜਨਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਲੜੇ ਨੇ |

ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਬਾਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ,
ਜੋ ਤੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੜੇ ਨੇ |

ਸਭ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਬਿਰਹਾ ਚ’ ਝੜ ਗਏ,
ਕੁਝ ਕੁ ਆਸ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚ’ ਅੜੇ ਨੇ |

ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਠੇ ਸੀ,
ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੜੇ ਨੇ |

ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ |
 

JUGGY D

BACK TO BASIC
ਸਭ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਬਿਰਹਾ ਚ’ ਝੜ ਗਏ,
ਕੁਝ ਕੁ ਆਸ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚ’ ਅੜੇ ਨੇ |
 
Top