ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ,

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਖੜੇ ਆ,
ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਕੇ ਲੜੇ ਆ,
ਸਾਂਝ ਜਿਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਪਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ,

ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਆ,
ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਤਰੱਕੀ ਜਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾਈ ਆ,
ਵੇਖ ਜਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ,
ਉਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ,

ਕਈ ਜੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗਏ ਵਿਆਹੇ ਨੇ,
ਉਨਾਂ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਇਹ ਹੱਥੀ ਗਲ ਪਾਏ ਨੇ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ,
ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ,

ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਨੇ ਕਰਦੇ,
ਯਾਰ ਲਈ ਜਿਉਦੇਂ ਤੇ ਯਾਰ ਲਈ ਮਰਦੇ,
ਸਭ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ
ਕੀਤੀਆ ਲੜੀਆ ਮੁਬਾਰਕ,
ਉਨਾਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ,

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਗੂੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ,
ਫੇਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਚੂੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ,
ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨਾਂ ਵਸਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ,
ਉਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ,

ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਈ ਏ,
ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ ਏ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨਾਂ ਲਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ,
,,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ,,ਵਲੋ ਉਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ
 
Top