ਹੁਣ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾਂ ਛੱਡਤਾ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਕੁੜੀਆ ਦੀwait ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾਂ ਛੱਡਤਾ
ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਇਛਾਰੇ ਦੀ wait ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾਂ ਛੱਡਤਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ
ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਤਾ
ਬੱਚੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਲੈਪਟੌਪ ਨੇ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕੰਮ ਲਾ ਤਾ
ਇਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮਰਜਾਣੀ ਨੇ
,,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ,,ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਮ ਲਾ ਤਾ
 
Top