ਕਨੈਡਾ ਦੀ ਸਚਾਈ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਕਨੈਡਾ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਟਪਾਅ ਤੀ ਆ
ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜੀਨਾ ਪਾਕੇ ਜਾ................ਕੇ. ਜਾਦੀਆ,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਝੜਾਦੀਆ ,,, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੋ,,, ਮੈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਨਹੀ ਸਕਦਾ...........................................
 

Attachments

Top