ਕੋਈ ਨਹੀ ਡੀਮਾਂਡ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਦੀ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਕੋਈ ਨਹੀ ਡੀਮਾਂਡ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਦੀ,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਮੰਨਾਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੀ,
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇ,
ਫੇਰ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਰਚਾ ਯਾਂਰਾਂ ਦੇ Luck ਦੀ,
ਰਤਾ ਵੀ ਨਾਂ ਖਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸਾਅ,
ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ
 
Top