ਕੁਝ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਇਮਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੀਆਂ
ਕੁਝ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਮੈਂ ਬੰਦਾਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਣ ਜਿਹੀਆਂ

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣ ਆਈਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਸੁੰਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮੋਮੋਠਗਨੀ ਜਿਹੀ
ਕਈ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹ ਜਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪੁਗਣੀ ਨੀ
ਇਥੇ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਚਟਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਕਿਵੇਂ ਨੈਣੀ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ
ਹਿੱਕੀ ਆਹਾਂ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਸੀਨੇ ਤੋਹਮਤ ਵਰਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਤੇਰੀਆ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪੈ ਗਈ ਏ
ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਮੇਰੇ ਜਿਓਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਢੁੱਕ ਆਈਆਂ
ਨਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਕਾਣ ਜਿਹੀਆਂ

ਉਡਣ ਲਈ ਖੰਭ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ
ਲਭਾਂ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੀਆਂ...

ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ...

ਦਿਲ ਮਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬੀਬਾ
ਪਰ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਓ ਹਾਣ ਜਿਹੀਆਂ

ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ
ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੀਆਂ

ਯਾਰ ਗਵਾਂਢੋ ਪੁਹਂਚ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਰੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਣ ਜਿਹੀਆਂ

ਪਾਠਿਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਅਨਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ...Punjabi Poetry by Naib Singh
 
Top