ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਉਂ ਸਮਝਦੇ

RaviSandhu

SandhuBoyz.c0m
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉ,, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪਾਉ...
ਫ਼ੇਰ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ...
ਜੇ ਕਰੋ ਸੱਚ ਬਿਆਨ,, ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲਦੇਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ...
ਤੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ ..
"ਅਮਨ" ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ,, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਨੀਂ ਮਖੌਲ ਦਾ ..
ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਉਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ..
.........................................................................................
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਨਾ .. ਇੱਥੇ ਝੂੱਠ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ..
ਬੰਨ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ,, ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾ ..
ਤੱਕੜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਝੂੱਠ ਤੋਲਦਾ ...
ਪਰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਉਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ..
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ Press ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ..
ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੱਗਦੀ ..
ਮਸਾਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਦੀ ਖ਼ਬਰ ਟੋਲਦਾ ...
ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਉਂ ਸਮਝਦੇ ਜਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ..
ਕਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ ਮਰੇ ... ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ...
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ,, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਨੀ ਸੀ ਥਾਂ ...
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਉਹ ਇਕ ਵਰਕਾ ਖੋਲਦਾ ..
ਪਰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਉਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ..
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰ ..ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥੋੜ ਏ ..
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੇਕਾਰ .. ਉਹਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਏ..
ਆ ਨਿੱਕੇ - ਮੋਟੇ Protest ਤੋਂ ਉਹ ਨੀ ਡੋਲਦਾ ..
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ...
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਕਰ ਗਿਉਂ ,, B.A.-M.A. ਦੀ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ ਗਿਉਂ ..
ਜੇ ਥੋੜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ... ਤੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ..
ਤੇ "ਮਾਨ" ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ "ਅਮਨ" ਇ ਤਿਹਾਸ ਫ਼ੋਲਦਾ ...
ਪਰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਉਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ .
 
Top