:.1 and only Feedback Thread.:

N

[NagRa]

Guest
ਫੇਰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਏਹੀ ਹੱਲ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਨਵੀ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਵਾ,ਜਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ ਡੀ ਚੱਲ ਜੇ , ਖੈਰ ਨਵੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ :))
 

[JUGRAJ SINGH]

Prime VIP
Staff member
rQFfIlc-1.png
 
Top