UNP

ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿਲ਼ਆਂ

ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਦੀ, ਿਦਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮਿਹਲਾਂ ਤੇ ਚੁਬਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੀਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਢਾਿਰਆਂ ਦੀ .....


Go Back   UNP > Poetry > Punjabi Poetry

UNP

Register

  Views: 823
Old 02-11-2008
harry22g_s
 
ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿਲ਼ਆਂ

ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਦੀ,
ਿਦਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ,
ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮਿਹਲਾਂ ਤੇ ਚੁਬਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ,
ਕਰੀਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਢਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ,
ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ,
ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਦਆਂ ਮਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ....

 
Old 03-11-2008
harrykool
 
Re: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿ

tfs...................

 
Old 23-11-2008
kuldeepsidhu
 
Re: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿ

tfs......

 
Old 24-11-2008
V € € R
 
Re: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿ

tfs..............

 
Old 18-01-2009
amanNBN
 
Re: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿ

nice......tfs...

 
Old 18-01-2009
Rajat
 
Re: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿ

nice....

 
Old 10-02-2009
jaggi633725
 
Re: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੇਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿਦਲਾਂ ਵਾਿ

nice.


Reply
« unki jhlak meri kamjori hai | Je main vekha ta dekhi java »

Contact Us - DMCA - Privacy - Top
UNP