UNP

ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲ

ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ,ਹਾਰਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ,ਹਾਰਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ... ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ .....


Go Back   UNP > Contributions > Lyrics

UNP

Register

  Views: 3134
Old 12-03-2009
Pardeep
 
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲ

ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ,ਹਾਰਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ,ਹਾਰਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ...
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗਤਾ,ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੰਗਤਾ,ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਗਤਾ,
ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ,ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ,ਕੋਈ ਰਿਧੀਆਂ-ਸਿਧੀਆਂ ਬੁੱਤ ਮੰਗੇ,
ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੰਗੇ,ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ,ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿਗਾਰ ਮੰਗੇ,
ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ,ਕੋਈ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਮੰਗੇ
ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ,ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ,ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੇ,ਕੋਈ ਬਲੀ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਭਲੀ ਦੇਵੇ,
ਕੋਈ ਜੋਤ ਜਗਾ,ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹਾ,
ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ,ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋ ਕਈਆਂ ਦਾ.ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋ ਕਈਆਂ ਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਓਹ ਵੀ ਮਿਲੇ,ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ,ਮੱਥੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ.
ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਭਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ..
ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਦੋਲਤ,ਸ਼ੋਹਰਤ, ਫੱਕਰ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾ..
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੋਰ ਅੰਗਾਰ ਵਧੇ,ਕਿਤੇ ਜੁਲਮ ਵਧੇ ਜੰਕਾਰ ਵਧੇ.
ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋ ਹਟ ਗਏ ਨੇ,ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਵਧੇ,
ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਹੈ,ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ,ਕੋਈ ਸਿੱਖ,ਈਸਾਈ,ਨਿੰਦੂ ਹੈ.
ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ,ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਤਿਰਸ਼ੂਲ ਫੜੀ,
ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਗਿਆ,ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ,ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਗਿਆ,,,ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਗਿਆ,,
ਜੇ ਮਜ਼ਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋ ਗੱਲ ਪੁਛੀਏ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀ,
ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਸਾਰੇ ਨੇ,ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸਦਾ,ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੱਲਾ,..
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੁਖਤਾ ਮਰਦੀ ਏ,ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜਦੀ ਏ,
ਦਿਨ ਖੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੂਰਜ਼ ਦਾ,ਹਰ ਰਾਤ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀ ਏ.
ਨਾਲੇ ਰੋਦੀਂ ਏ ਨਾਲੇ ਡਰਦੀ ਏ,ਬੁੱਲ ਚਿੱਤ ਕੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਏ..ਬੁੱਲ ਚਿੱਤ ਕੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਏ.
ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸੂਲੀ ਏ,ਹਰ ਜਿੰਦ ਅੱਜ ਲੰਘੜੀ ਲੂਲੀ ਏ.
ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾ,ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਏ.ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਏ.
ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ,ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਰਾਸ਼ਣ,ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਆਂ.
ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ,ਅਸੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ-ਪੜ ਅੱਕ ਗਏ ਆਂ..
ਨਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਅਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾੰਗੂ ਪੱਕ ਗਏ ਆਂ.
ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ,ਅਸੀ ਅੱਕ ਗਏ ਆਂ,ਅਸੀ ਥੱਕ ਗਏ ਆਂ.
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਜ਼ੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ,ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ..
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਏ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀਆ ਗਲੀਆਂ,
ਦਰ-ਦਰ ਫਿਰਦਾ ਓ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ,ਚੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਲੀਆਂ.
ਹਰ ਭਾਡੇਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਬੰਦਾ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸੌ ਦਰਜੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਸੌ ਦਰਜੇ ਹੈ ਚੰਗਾ . ..
ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਪੂਛ ਹਿਲਾਵੇ,ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਤਾਵੇ..
ਜਿੱਥੇ ਕੂਕਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ.ਉਥੇ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਨਾ ਆਵੇ..
ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡੇ,ਜੀਹਦਾ ਖਾਵੇ ਤੋੜ ਨਿਬਾਭੇ.,ਜੀਹਦਾ ਖਾਵੇ ਤੋੜ ਨਿਬਾਭੇ
ਕੂਕਰ ਤੋ "ਮਰਜਾਣੇਆਂ ਨਾਗਰੇਂ" ਲੈ ਲੈ ਸਬਕ ਸਬੱਲਾ,ਲੈ ਲੈ ਸਬਕ ਸਬੱਲਾ.....
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,.

 
Old 12-03-2009
jaggi633725
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

nice song
tfs

 
Old 14-03-2009
Palang Tod
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

v nice..............

 
Old 19-03-2009
Birha Tu Sultan
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

nice poetry

 
Old 02-04-2009
>::Jyoti:<
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

nice a
tfs

 
Old 02-04-2009
siffar
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

Is this available in format of a song?

 
Old 02-04-2009
Royal_Punjaban
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

tfs,,,,

 
Old 13-04-2009
..::sHiNdA::..
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

thanx......

 
Old 28-06-2009
saini2004
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

nice...tfs

 
Old 28-06-2009
*HAPPY*
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

Very nice

 
Old 29-06-2009
*Sippu*
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

gurdas maan g ta best ne

tfs pardeep
mah fav one

 
Old 29-06-2009
[Hardeep]
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ

nice 1

 
Old 18-05-2010
.::singh chani::.
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲ

nice tfs.....

 
Old 18-05-2010
Und3rgr0und J4tt1
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲ

wahhhh

 
Old 12-07-2010
LØ♥Epreet
 
Re: ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲ

bahut vadhiya


Reply
« Banjaara Ek Tha Tiger | Kabhi Aayine Pe - Hate Story 2 (2014) »

Similar Threads for : ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਓ ਅੱਲ
Copy-Paste: Kutti Vehrda
ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ,ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ..tu hi tu ha
Why were they Killed?
Lyrics ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇਓ......
ਤੂੰ ਹੀ ਤਾ ਮਾਇਲ ਏ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾ ਮੁਜ਼ਰਾ ਏ

Contact Us - DMCA - Privacy - Top
UNP