UNP

+++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

Go Back   UNP > Chit-Chat > Gapp-Shapp > Relationships

UNP Register

 

 
Old 28-Mar-2008
SehaJ
 
+++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

Lēт мē тēll y◊u ş◊мē ◊iйтş йēēdş т◊ βē řēмēмβēřēd ◊ř тhē şuccēşş ◊ liē.1.тhē м◊şт şēlişh ◊йē w◊řd lēттēř iş "I"........ẩv◊id iт.


2.тhē м◊şт şẩтişyiйg тw◊ lēттēř w◊řd iş "Wē" ........Uşē iт.

3.тhē м◊şт ◊iş◊й◊uş тhřēē lēттēř w◊řd iş "ēG◊"....... Kill iт.

4.тhē м◊şт uşēd ◊uř lēттēř w◊řd iş "L◊Vē"...... ..Vẩluē iт.

5.тhē м◊şт lēẩşiйg ivē lēттēř w◊řd iş :şмILē"..... .Kēē iт u.

6.тhē ẩşтēşт şřēẩdiйg şix lēттēř w◊řd iş "řUм◊Uř"...Igй◊řē iт.

7.тhē hẩřdēşт w◊řkiйg şēvēй lēттēř w◊řd iş "şUCCēşş"... ..ẩchiēvē iт.

8.тhē м◊şт ēйviẩβlē ēighт lēттēř w◊řd iş "JēẩL◊UşY".. Dişтẩйcē iт.

9.тhē м◊şт ◊wēřul йiйē lēттēř w◊řd iş "Kй◊WLēDGē". ..ẩcquiřē iт.

10. тhē м◊şт ēşşēйтiẩl тēй lēттēř w◊řdş ẩřē "C◊йIDēйCē" &

"řIēйDşHI" ................тřuşт iт.

 
Old 28-Mar-2008
DJ BaLLi
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

thnx

ehda sms aaya si

 
Old 29-Mar-2008
Bhuvesh.Bhasin
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

Mainu v......

 
Old 30-Mar-2008
oneinbillion07
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

nice one.............

 
Old 30-Mar-2008
THE GODFATHER
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

Nice.....tfs

 
Old 02-Apr-2008
jas_jg
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

thank ju veer...really gud one

 
Old 23-Apr-2008
deep sidhu
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

thanks buddy!

 
Old 25-May-2008
Royal_Punjaban
 
Re: +++>>> 1 TO 10 Of Life <<<+++

nice,,,,,,,,,,

Post New Thread  Reply

« Pyar Da Mamala | Why people wear wedding ring on their fourth finger! »
X
Quick Register
User Name:
Email:
Human Verification


UNP